Skip to main content

Vleermuizen en spouwmuurisolatie

Er is veel onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden van spouwmuurisolatie en de na-isolatie van spouwmuren. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State in augustus 2023 rondom onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren. Duidelijk is wel, dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht is geweest voor de Wet Natuurbescherming, dus ook voor beschermde diersoorten die in spouwmuren kunnen leven.

Wat weten we nu?

Nu Isoleren wil er alles aan doen om te zorgen dat vleermuizen in spouwmuren goed beschermd worden. Hoe de oplossing er voor de langere termijn uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het onderzoek naar de juridische en ecologische aspecten van die oplossing nog loopt.

Aanvankelijk werd gepraat over ecologisch onderzoek dat per woning uitgevoerd moet worden. Dat is duur en bovendien nauwelijks uitvoerbaar, omdat er niet voldoende ecologen zijn om die onderzoeken uit te voeren.

Tijdelijke oplossing voor spouwmuurisolatie: natuurvriendelijk isoleren

Op dit moment wordt er door alle betrokkenen gekeken naar verschillende andere methodes om de dieren te kunnen beschermen, zodat de verduurzaming van woningen met spouwisolatie door kan gaan. Eén van die methodes is de SMP-methodiek. Daarbij wordt niet per woning, maar per wijk onderzoek verricht. Zo kan de gemeente een ontheffing voor de hele buurt afgeven. Gemeentes moeten zo’n SMP (Soortenmanagementplan) uitvoeren en dat kost tijd. Tot die tijd wordt er op korte termijn een tijdelijke oplossing verwacht van het ministerie, die naar verwachting vanaf februari 2024 ingaat. Zo kunt u uw spouwmuur toch isoleren zonder ecologisch onderzoek. Wel moet het isoleren natuurvriendelijk gebeuren.

Onze aanpak voor spouwmuurisolatie en vleermuizen

Totdat er meer duidelijkheid komt over de toekomstige aanpak voor spouwmuurisolatie, heeft Nu Isoleren een natuurvriendelijke manier gevonden om door te gaan met het isoleren of na-isoleren van spouwmuren. We zijn hiertoe nog niet verplicht, maar ook wij willen het graag zo goed mogelijk regelen voor alle belanghebbende partijen: de woningeigenaren én de vleermuizen.

Uiteraard doen we onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen in de te isoleren spouwmuur. Wanneer hier aanwijzingen voor zijn, dan bieden wij een vleermuizenpakket aan.

Vleermuizen pakketten

Vleermuispakketten

De vleermuispakketten bevatten:

  • Twee verjagers;
  • Eén vleermuizenkast die in de buurt kan worden opgehangen.

Een deel van de opbrengst van de vleermuispakketten gaat naar de stichting Natuurmonumenten.

Hoe werkt dat?

De twee vleermuisverjagers bevatten sensoren. Deze zenden ultrasone geluidsgolven uit op een frequentie die vleermuizen niet goed verdragen. Eventueel aanwezige vleermuizen, maar ook andere dieren, worden daardoor uit de spouwmuren verjaagd. De vleermuizenkast kan vervolgens dienen als nieuw onderkomen voor deze beschermde diersoort.

Daarna kunnen we alsnog overgaan tot het (na-)isoleren van uw spouwmuur. Op deze manier kan het nog steeds redelijk snel gaan, lopen de kosten voor het isolatieproces niet teveel op, en worden de beschermde vleermuizen niet de dupe van ons streven naar meer duurzaamheid.

Contact

Heeft u nog vragen over onze aanpak voor spouwmuurisolatie in verband met de bescherming van vleermuizen? Neem dan gerust even contact met ons op; wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Bel ons direct: 088-0101400